/Files/images/ukraine-gerb (1).png

Раді вітати Вас на сторінці

Харківської гімназії № 82

Харківської міської ради Харківської області

Welcome to the page Kharkiv gymnasium № 82 Kharkiv City Council Kharkiv region!

/Files/images/IMG_0567.JPG

Сторінка директора гімназії

Головна мета гімназії:

формування здорової (фізично, духовно), компетентної, соціально-адаптивної, творчої особистості, яка має постійну потребу до самореалізації та самовдосконалення, стійкі навички поведінки, уміння вільно спілкуватись, адаптуватись в сучасному суспільстві.

The main purpose of school:

formation of healthy (physically and spiritually), competent, socially adaptive, creative person that has a constant need for self-realization and self-sustainable behaviour skills, ability to communicate, adapt to modern society.

Завдання:

розвиток природних позитивних нахилів здібностей і обдарованостей, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися; виховання творчої соціально активної особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації, адаптації до життя в умовах ринкової економіки; виховання морально і фізично здорового покоління; оновлення змісту освіти, розробка і апробація інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

Objectives:

development of natural positive inclinations talents and gifts, creative thinking, the ability to cultivate, nurture creative socially active person, capable of self-development and self-realization, adaptation to life in a market economy, morally and physically healthy generation update the content of education, development and testing innovative pedagogical techniques, methods and forms of education and training.

/Files/images/Краща школа.jpgСертифікат "Краща школа року"

18 жовтня 2013 року гімназія стала лауреатом загальнонаціонального проекту "Флагман освіти і науки України". За вагомий внесок у розвиток освіти і науки гімназія нагороджена Грамотою та презентаційним виданням "Флагмани освіти і науки України - 2013" , а директор - Нагрудним знаком.

/Files/images/флагман освіти грамота.jpg

30 листопада 2015 року, в місті Києві відбувся Міжнародний форум «Науковці та освітяни України в ім'я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства». Колектив гімназії став учасником форуму, представив місто Харків, нагороджений Сертифікатом учасника та медаллю «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки».

/Files/images/img039.jpg