Структура МАН України

2023/2024 навчальний рік

Наукове відділення

Секція

Базова дисципліна

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова
та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

3. Кримськотатарська гуманітаристика

Зарубіжна література (за вибором)

4. Фольклористика

Українська мова
та література

5.Теорія, історія мистецтва

Українська мова
та література

6. Літературна творчість

Українська мова
та література

ІІ. Філологія

1. Українська мова

Українська мова та література

2. Ділова українська мова

Українська мова та література

3. Іспанська мова та іспаномовна література

Іспанська мова

4. Англійська мова та англомовна література

Англійська мова

5. Німецька мова та німецькомовна література

Німецька мова

6. Французька мова та франкомовна література

Французька мова

7. Польська мова та польськомовна література

Польська мова

ІІІ. Філософії та суспільствознавства

1. Філософія

Історія України

2. Соціологія

Історія України

3. Правознавство

Історія України

4. Релігієзнавство

Історія України

5. Педагогіка

Українська мова
та література

6. Журналістика

Українська мова
та література

IV. Історії

7. Психологія

Українська мова та література

1. Історія України

Історія України

2. Археологія

Історія України

3. Історичне краєзнавство

Історія України

4. Етнологія

Історія України

5. Всесвітня історія

Історія України

V. Наук про Землю

1. Географія

Географія

2. Геологія, гідрогеологія та геофізика

Географія

3. Метеорологія та кліматологія

Географія

4. Гідрологія

Географія

VІ. Технічних наук

5.Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі

Географія

1. Технологічні процеси
та перспективні технології

Фізика, математика
(за вибором)

2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика
(за вибором)

3. Матеріали та адитивні технології

Фізика, математика
(за вибором)

4. Аерокосмічна техніка та оборонні технології

Фізика, математика
(за вибором)

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика
(за вибором)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика
(за вибором)

7. Автоматизація та робототехніка

Фізика, математика
(за вибором)

VІІ. Комп’ютерних наук

8. Енергетика та електротехніка Фізика, математика (за вибором)

1. Комп’ютерна інженерія

Математика

2. Кібербезпека

Математика

3. Програмна інженерія

Математика

4. Системи та технології штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології
та WEB дизайн

Математика

6. Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність

Математика

VIІІ. Математики

1. Математика

Математика

2. Прикладна математика

Математика

3. Статистика

Математика

IX. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика

2. Прикладна фізика

Фізика

3. Астрономія

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

X. Економіки

1. Економіка та економічна політика

Математика

2. Прикладна макро- та мікроекономіка

Математика

3. Фінанси, банківська справа та страхування

Математика

4. Менеджмент та маркетинг

Математика

5. Публічне управління та адміністрування

Математика

XI. Хімії та біології

1. Загальна біологія

Біологія, хімія
(за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія
(за вибором)

3. Ботаніка

Біологія, хімія
(за вибором)

4. Зоологія

Біологія, хімія, фізика
(за вибором)

5. Медицина

Біологія, хімія
(за вибором)

6. Охорона здоров’я

Біологія, історія України
(за вибором)

7. Загальна та неорганічна хімія

Хімія

ХІI. Екології та аграрних наук

8. Органічна хімія та біохімія Хімія

1. Екологія

Біологія, хімія, українська мова та література
(за вибором)

2. Охорона довкілля
та раціональне природокористування

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія
(за вибором)

4. Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина

Біологія, хімія
(за вибором)

5. Лісове і садово-паркове господарство

Біологія, математика
(за вибором)

6. Селекція та генетика

Біологія, математика
(за вибором)Кiлькiсть переглядiв: 1278