План роботи з обдарованими учнями у 2020/2021 навчальному році
Зміст Термін виконання Відповідальні Яким чином виконується, контролюється тощо Відмітка про виконання
1 Продовжити роботу щодо виконання Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова «Обдарована молодь » на 2016 - 2021 роки Упродовж навчального року Коломійцева А.Ф., Калаш О.В. методична рада Плани, довідки, інформації
2 Поновити банк даних на обдарованих, здібних та творчих учнів «Обдарованість» до 01.10.2020 Коломійцева А.Ф., Калаш О.В., практичний психолог Банк даних
3 Провести психодіагностичні дослідження, спрямовані на пошук обдарованих учнів у відповідності до різних типів обдарованості Вересень - січень 2020-2021практичний психолог Інформація
4 Провести опитування учнів з метою вивчення бажання брати участь у роботі наукового товариства учнів «Пошук», конкурсах-захистах науково-дослідних робіт учнів – членів МАН, предметних олімпіадах, турнірах тощо Вересень 2020 Калаш О.В., Реброва І.М. Інформація
5 Організувати роботу факультативних, додаткових, індивідуальних і групових занять з учнями різної навчальної підготовки Упродовж навчального року Скрєбцова О.В., Комлик А.В.
6 Організувати роботу наукового товариства учнів «Пошук» Видати наказ про організацію роботи філії наукового товариства учнів «Пошук» у 2019/2020 навчальному році до 04.09.2020 Коломійцева А.Ф., Калаш О.В. Наказ, матеріали НТУ
7 Провести установчу конференцію роботи наукового товариства учнів «Пошук» Жовтень 2020 Калаш О.В., Скрєбцова О.В.
8 Провести проблемний моніторинг «Підвищення рівня навчальних досягнень учнів на основі самоосвітньої діяльності» Лютий - березень 2021 Заступники директора, практичний психолог
керівники МО
матеріали моніторингу
9 Забезпечити участь учнівських команд гімназії у районних та міських турнірах: · юних хіміків, · юних математиків, · юних біологів, · юних істориків, · юних географів, · юних фізиків, · юних економістів, · юних правознавців, · юних журналістів, · юних винахідників та раціоналізаторів, · юних інформатиків Упродовж навчального року Калаш О.В., учителі-предметники заявки на участь
10 З метою розвитку в учнів інтересу до знань, розвитку їх здібностей, талантів, формування у них науково – практичної та дослідницько – пошукової роботи, орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності провести: - День знань - Предметні тижні (згідно окремих планів) - Провести I тур Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та забезпечити участь переможців у II, III, IУ етапах - Організувати роботу щодо забезпечення участі учнів у інтелектуальних конкурсах, роботі МАН, краєзнавчій конференції, творчих оглядах – конкурсах, спортивних змаганнях, зльотах відмінників, інших заходах різного рівня 01.09.2020 Жовтень –лютий упродовж навчального року Коломійцева А.Ф., заступники директора, учителі Плани, інформації, накази
11 Провести тренінги з учнями з питань: - складання алгоритму виконання науково-дослідницької роботи; - презентація результатів науково-дослідницької роботи. Жовтень 2020
Листопад 2020
Скрєбцова О.В.
практичний психолог Калаш О.В.
12 Розглянути на нарадах при директору та узагальнити наказами наступні питання: - Про організацію та проведення I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін; - Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах – захистах науково – дослідних робіт учнів – членів МАН, краєзнавчій конференції, предметних турнірах та інших конкурсах з основ наук Вересень 2020 Березень 2021 Коломійцева А.Ф., Калащ О.В. протоколи нарад, накази
13 Організувати цикл вечорів, конкурсів, інтелектуальних ігор тощо відповідно до планів виховної роботи та предметних декад Упродовж навчального року Калаш О.В., голови МО Плани, сценарії тощо
14 Відзначати ювілейні дати визначних людей України та світу, проводити про них бесіди, випускати стіннівки тощо (за окремими планами) Упродовж навчального року Заступники директора, голови МО
15 Провести конкурс «Учень року» Лютий 2021 Оргкомітет конкурсу Матеріали конкурсу
16 Провести урочисте засідання наукового товариства учнів «Пошук», на якому нагородити переможців олімпіад, конкурсів, підвести підсумки роботи за навчальний рік Квітень 2021 Скрєбцова О.В. Калаш О.В. План проведення
16 Налагодити постійну спільну роботу з ЗВО, заключити з ними угоди про співпрацю, залучати викладачів ЗВО до проведення уроків, позакласних заходів тощо Упродовж навчального року Калаш О.В. Угоди
17 Організувати проведення класних годин, бібліотечних уроків, бесід, лекцій з метою стимулювання самоосвіти школярів, вироблення навичок наукової організації праці школяра упродовж навчального року Бляхарчук О.А., класні керівники плани
18 Активізувати роботу учнів-консультантів, використовувати різні методи диференціації освітнього процесу упродовж навчального року Калаш О.В., заступники директора, голови МО поурочні плани, книги контролю
19 Організувати роботу факультативних та додаткових індивідуальних і групових занять з учнями упродовж навчального року Скрєбцова О.В., Комлик А.В., заступники директора Розклад, книги контролю
20 Організувати участь учнів в Інтернет - олімпіадах Упродовж навчального року Скрєбцовам О.В., Ковалевська А.П. Інформації
21 Проводити з учнями старших класів постійну роботу щодо роз'яснення необхідності серйозної підготовки до ДПА та ЗНО, правильного вибору майбутньої професії, своєчасної реєстрації на ЗНО, участі у пробному тестуванні тощо Упродовж навчального року Скрєбцова О.В., практичний психолог
класні керівники, вчителі
Документація ЗНО та ДПА
22 Підготувати учнів до участі у конкурсі «Кращий учень закладу – 2021» та «Обдарованість» Травень 2021 Кириченко С.В.
Кiлькiсть переглядiв: 2940