/Files/images/biblioteka/патріот.jpg

Найвищою цінністю на Землі є людина. Виховання є загальною і вічною категорією,що виникла з появою людини та буде існувати доти, поки існуватиме людина на Землі. Адже виховання і розвиток нероздільні поняття й не можуть існувати одне без одного.

/Files/images/biblioteka/emblema_krugla_1_1.jpg

/Files/images/biblioteka/сухомлин..jpg

Національно-патріотичне виховання

/Files/images/biblioteka/-2-638.jpg

Патріотичне та громадянське виховання учнів

Одне з чільних місць у сучасній педагогічній системі відводиться національному вихованню, яке згідно з положеннями Національної доктрини розвитку освіти, «...має здійснюватися на всіх етапах навчання дітей та молоді, забезпечувати всебічний розвиток, гармонійність та цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдаровань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури.».

Сьогодні існує розуміння того, що виховати свідомого громадянина й патріота означає сформувати в дитини комплекс певних знань і умінь, особистісних якостей і рис характеру. Зокрема, йдеться про повагу до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього як його представника, спадкоємця і наступника; працьовитість; високу художньо-естетичну культуру тощо; патріотичну самосвідомість та громадянську відповідальність, готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати її; повагу до Конституції, законів Української держави; досконале знання державної мови.

Виховання громадянина – одне з найважливіших завдань діяльності закладу освіти.

Громадянське виховання – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до свого оточення, долучати її до суспільного життя, в якому права людини виступають визначальними.

Виховання громадянина має бути спрямованим передусім на розвиток патріотизму.

Патріотизм — це не любов до ідеї, а любов до вітчизни. В. Распутін

Патріотизм (грєц. patris — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу.

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.

Патріотичні почуття дітей шкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дітей має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята.

Патріотичне виховання підростаючого покоління – запорука стабільного розвитку країни в майбутньому.

Ідеологічною основою патріотичного виховання в сучасній школі є духовно-моральні цінності нації. Сутність патріотичного виховання в сучасних умовах може трактуватися як розвиток почуття особистості, патріотичної свідомості, заснованого на гуманістичних духовних цінностях свого народу.

Патріотичне виховання має гармонійно поєднуватися з долученням учнів до кращих досягнень світової цивілізації. Це має сприяти виробленню спадкоємного мислення, прихильності своїй національної спадщини і усвідомлення його ролі і місця в світовому духовному розвитку, також повазі та відкритості до всіх інших систем і традицій.

Список рекомендованої літератури для читання на літо та для уроків позакласного читання, що сприяє формуванню читача-громадянина

2 клас

1.Ю.Яновський "Петрусь і Гапочка".

2.Ю.Збанацький "Щедрий їжачок".

3.Ю.Ярмиш "Соловейко і Їжачок"

4.О.Воропай "Благословіть колядування"

5.О.Іваненко "Тарас і дівчинка"

6.Д.Красицький "Поневрянне сироти"

7.Зірка Мезантюк "Прощання з вербою"

8.Г.Химич "Господар поля"

9.В.Сухомлинський "Казки школи під голубим небом"

10.М.Слабошпицький "У гості до золотого лісу"

11.О.Копиленко "Їдальня для птаха"

12.С.Васильченко "Свекор", "Калина"

3 клас

1.С.Васильченко "Залізні стовпи"

2.Г.Тарасенко "Дивосвіт"

3.В.Скуратівський "Погостини"

4.О.Виженко "Вчитель на ум цікавий"

5.Г.Хоткевич "Найдревніші князі наші"

6. Ю.Збанацький "Крилатий гонець"

7.Легенди Тернопільшини

8.О.Небесна "Ойкумена"

9.В.Паранова "Іспит милосердя", "Велике серце"

10.Ю.Ярмиш "Летюче дерево"

11.С.Гавриш "Маленьки історії про великі істіни. Права та свободи дитини"

12.Марко Вовчок "Два сини"

13.Б.Гринченко "Украла"

14.Леся Українка "Лелія"

/Files/images/biblioteka/Забіла.jpg

15.Н.Забіла "Троянові діти"

16.Б.Олейник "Оповідання про дорогу дивака", "Дискусія з глобусом"

17.А.Головко "Дівчинка з шляху"

4 клас

1.Б.Гринченко "Олеся", "Панько"

2.О.Донченко "Лісничиха"

/Files/images/biblioteka/Иваненко.jpg

3.О.Іваненко "Тарасові шляхи"

4.В.Скуратівський "Білояр"

5.Д.Білий "Козацький оберіг"

6.М.Баліцька "Калинове диво"

7."Зірка Мезантюк "Наші церкви"

8.Бруно Ферері "Таємниця золотих рибок", "40 казок в пустелі"

9."Таємниця твоєї душі"(збірка притч, оповідань на духовну тематику)

10.В.Чайченко "Петро Конашевич-Сагайдачний"

11.І.Спілка "Богдан Хмельницький"

12.М.Вінаграновський "Северин Наливайко", "Літньої ночі"

13.Д.Білий "Козацький оберіг"

14.Т.Проць "П ять дарів"

15.М.Стельмах " Гуси-лебеди летять" -уривкиКiлькiсть переглядiв: 1267