/Files/images/biblioteka/20161103_103202.jpg

Звіт шкільної бібліотеки

Сучасна система освіти переживає етап реформування та повного перезавантаження. Нова українська школа (НУШ) – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у житті. Шкільні бібліотеки є обов’язковим структурним підрозділом НУШ та важливим складником сучасного освітнього середовища. Тому головною метою діяльності шкільних бібліотек є забезпечення якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування всіх учасників освітнього процесу та надання допомоги педагогам у всебічному розвитку особистості з глибоко усвідомленою громадською і соціальною позицією, системою наукових знань відповідно до інтересів Української держави.

В умовах швидких трансформаційних змін першочерговим завданням для шкільної бібліотеки є перетворення її з центру бібліотечних ресурсів і доступу до інформації у центр дослідження, відкриття, творчості. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню культури читання, саморозвитку особистості дитини, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності учнів.

Шкільна бібліотека – це особливе педагогічне середовище. А бібліотекар у своїй професійній діяльності виступає як джерело інформації., організатор індивідуальної і колективної діяльності.

Саме в бібліотеці дитина знайомиться із самостійно прочитаною книгою, вчиться вибирати для себе одну найкращу з величезної кількості книжок, які її оточують. Саме до неї поспішає молодий і досвідчений учитель, щоб знайти в книгах мудрість великих педагогів.

Спілкуючись з книгою, людина стає кращою. Книжки, прочитані в дитинстві, часто запам’ятовуються на все життя, впливають на подальший розвиток, на світосприйняття. Дуже важливо, щоб до рук читача потрапила хороша книга.

Саме шкільний бібліотекар разом з учителем, залучає школярів до читання літератури, яка формує світогляд, виховує творчо мислячих, висококультурних, ерудованих особистостей, розвиває інтерес до систематичного читання.

Сьогодні юний читач – якісно новий тип читача. Змінилися дозвіллєві переваги дітей, їхні пізнавальні і читацькі інтереси, джерела одержуваної інформації.

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти й виховання, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір.

Тому бібліотекарі повинні наповнювати роботу бібліотеки новим змістом, вводити в бібліотечні процеси інноваційні форми роботи.

Бібліотека нашої гімназії здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

У своїй діяльності шкільна бібліотека керується Законом України “Про освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”.

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти й виховання, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір.

У сучасних умовах основними завданнями шкільної бібліотеки є:

Формування національної свідомості;

 Популяризація української культури;

 Виховання мовного етикету, глибокої поваги до рідної мови, до національної культури і духовних надбань українського народу та інших народів та націй;

 Пробудження інтересу до читання у читачів-дітей, виховання шанобливого ставлення до книги;

 Виховання в учнів культури читання, уміння користуватись бібліотекою;

 Збереження фонду підручників;

 Подальший розвиток інформативної функції бібліотеки як інформативно-культурного центру гімназії;

 Удосконалення роботи бібліотеки з урахуванням вимог сьогодення.

Для забезпечення читачів необхідною для навчально-виховного процесу літературою постійно вивчаються читацькі потреби. В цьому напрямку проводяться індивідуальні бесіди з учнями школи для вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення із новою навчальною, методично, художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок.

Шкільний бібліотекарі Олена Анатоліївнв та Тетяна Михайлівна працють над проблемою «Підвищення читацької компетентності, шляхом впровадження інноваційних технологій»; плануючи свою діяльність, орієнтується на стратегію сучасного виховання, основні орієнтири учнів, підпорядковуючи свою роботу реальним запитам та потребам користувачів, ураховуючи вікові та психофізіологічні особливості школярів.

У вересні проводилась робота по ліквідації читацької заборгованості за минулий рік : продивлялись читацькі формуляри з метою виявлення боржників, яким повідомлялось про їх заборгованість перед бібліотекою. Також відбувалася співпраця з бібліотекарами району щодо укомплектування підручниками учнів.

. З метою ознайомлення першокласників зі шкільною бібліотекою, організовано екскурсію учнів перших класів до шкільної бібліотеки, під час якої учні ознайомилися з правилами користування бібліотекою.

Індивідуальна робота з користувачамивключала в себетакий метод індивідуальної роботи , як консультації, які знайомлять читачів із довідковим апаратом книги( передмовою, післямовою, змістом, анотацією). Ще один метод індивідуальної роботи – інформування. Індивідуальне інформування полягало в постійному сповіщанню читачів про надходження новинок. Цінність інформації – в її оперативнім представленні. В ході індивідуального інформування користувач і бібліотекар працюють як партнери, узгоджуються форми надання інформації (підбір, тематичний список, бібліографічні посібники, тощо). До кожного читача використовувався індивідуальний підхід для задоволення його читацьких запитів.

Взаємодія з педагогічними працівникамиє одним з пріоритетних завдань шкільної бібліотеки. Протягом навчального року вчителі постійно забезпечувалися інформацією про нові надходження навчальної та художньої літератури. Також шкільна бібліотека брала активну участь у заходах та відкритих уроках педагогічних працівників, предметних тижнях

Одним з основних напрямків роботи шкільної бібліотеки єпопуляризація та реклама бібліотеки.З цією метою протягом навчального року було організовано ряд книжково-ілюстративних виставок, в приміщенні бібліотеки оновлюються постійно-діючі виставки..

Для кращого освітлення роботи бібліотеки серед користувачів бібліотекарем створено та постійно ведеться сторінка «Шкільна бібліотека , де розміщується інформація про заходи бібліотеки, новинки літератури.

2022/2023

/Files/images/biblioteka/2022.jpg

З непохитною вірою в перемогу України та усвідомленням руйнівних наслідків війни цьогорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек відбуватиметься під гаслом «У нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи!».

З 1 по 31 жовтня в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек щорічно проводиться Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек (наказ МОН України від 12.08.2014 № 931).

24 лютого 2022 р. розпочалася військова агресія російської федерації проти України. Війна порушила мирну творчу працю українського народу. Загинули тисячі людей, мільйони були вимушені покинути рідні домівки.

Завдано непоправної шкоди численним населеним пунктам по всій країні, знищено сотні закладів освіти, науки і культури, зокрема бібліотек. Земля стогне від болю, кров людей проливається від рук російських окупантів. Український народ став на захист своєї держави, показавши відданість і любов до України. Україна – земля славного незабутнього минулого, якою можна пишатися. На цій землі упродовж віків формувалася нація з гордим ім’ям – українці, які боронили свою територію від ворожих зазіхань. Звідусіль йшли на родючу українську землю численні завойовники, щоб стати володарями щедрої землі. Проте всі їхні спроби виявилися марними. Не міг допустити волелюбний народ, щоб його країна ставала перед кимось на коліна, була годувальницею нахабних поневолювачів. Так, нашій країні довелося пережити багато труднощів, але українці все витримали, не зламалися та стали ще міцнішими, ще дужчими, щоб будувати нову Україну – самостійну державу, здатну бути однією з найкращих і найвеличніших держав світу. Такою, про яку мріяли наші предки. Українці пишаються тим, що їхня Батьківщина не раз переживала дні своєї слави, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули мільйони її синів і дочок. Згодом вона відроджувалася, поставала зі згарищ і руїн, виховувала нові покоління лицарів правди і волі. А зараз черга за нами. Від нас залежить, якою буде Україна. Нелегкий час переживає сьогодні країна, але наші дужі руки, мислячі голови і палкі серця виведуть її на європейський рівень і з часом вона стане нездоланною ніким і ніколи. Для кожного з нас важливо, щоб Україна була вільною державою, щоб квітували її вишневі садки, біліли серед зеленого розмаїття хати, тьохкали літньої ночі солов’ї, кликало до себе важким колоссям поле, а наша співуча українська мова звучала у всьому світі.В історичному аспекті патріотизм – одне з найбільш глибоких почуттів. Воно виникло та сформувалося водночас з такими поняттями, як рідна земля, країна, держава, батьківщина, вітчизна. Ще з прадавніх часів патріотизм, почуття національної гідності були притаманні українському народові. Патріотизм – це світоглядна, моральна й почуттєва якість, що поєднує людей в єдине організоване суспільство, спрямовує їх діяльність на процвітання своєї Батьківщини, на благо всіх громадян. Патріотизм належить до вищих почуттів, що є однією з найважливіших соціально-психологічних характеристик людини як особистості, характеризують її як громадянина, носія певних духовних якостей. «Вдихнути в юну істоту душу громадянина – це значить передати не тільки радість, захоплення, гордість за все те, що становлять наші святині, а й сердечний біль, тривогу, турботу за долю цих святинь – свободу і незалежність, честь і велич, багатство і славу нашої улюбленої Вітчизни». Ці слова В. О. Сухомлинського – видатного педагога-гуманіста, громадянина − можуть слугувати орієнтиром у національно-патріотичному вихованні молодого покоління. Утвердження громадянських цінностей, виховання почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції є одним із найважливіших пріоритетів закладів освіти. До цієї важливої місії долучаються і шкільні бібліотеки.

План

проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібіліотек " В нас єдина мета-Україна свята, нездоланна ніким і ніколи "

№ з/п зміст заходу дати проведення, класи
1 Відкриття Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек.
Підбір художніх твор на задану тему.
протягом місяця

2Година державності " Моя незламна Україна"9 класі
12 жовтня
3Година мужності "Збройні сии України- захисники і опора країни"10-11 класи
13 жовтня
4Година шани " Мужність і відвага - крізь століття"1-11 класи
13 жовтня
5 Конкурс малюнків: «Війна очима дітей»; протягом місяця
6 Літературний майданчик «Українська сучасна література як засіб патріотичного виховання молоді»;10-11 класи
7Поетична сторінка. Діти читають вірші про Україну.1-4 класи
10-14 жовтня
8«Подарунок для героя» –майстер-класи із створення патріотичних саморобок (ляльок-мотанок, оберегів, прикрас, колажів, тощо);4-7 класи
9Проведення тематичних виставок " Україна: минуле- сучасне - майбутнє".постійно

10Проведення виставки "Мова- духовний скарб нації"протягом місяця

Кожен з нас має робити надалі все, аби наблизити час Перемоги, час Миру. Ми, Українці – вільний і незламний народ, який ніхто не зможе поставити на коліна, тим більше майбутнє нашої країни – нашу молодь!

2021/2022

/Files/images/biblioteka/misjachnikk_2021_ta_kraeznavstvo.jpg

З 1 по 31 жовтня в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек щорічно проводиться Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек (наказ МОН України від 12.08.2014 № 931).

Здобута Україною незалежність і побудова суверенної держави обумовили необхідність підвищення ролі бібліотек у відновленні історичної пам’яті народу, становленні його національної свідомості, вихованні гідності й патріотизму. Щоб пишатися рідним краєм і любити його, важливо добре знати його історію, мову, культуру. З огляду на це одним з пріоритетних напрямів патріотичного виховання молоді є краєзнавство,яке грунтується на принципах гуманізації, демократизації, системності, науковості й культуровідповідності. Зміст краєзнавства формується навколо таких базових чинників, як природа, історія, соціальна сфера, що мають територіальну єдність у межах незначних за розмірами адміністративних одиниць. У цьому контексті краєзнавча робота є тим засобом виховання, який передбачає вільний вибір і необмежені можливості для творчості особистості в опануванні знань про різні сфери матеріального й духовного життя людей, локально близьких територій та набутті на цій основі певного соціального досвіду. Сучасний інтерес суспільства до проблем краєзнавства сприяє усвідомленню того, що любов до Батьківщини, почуття патріотизму, відповідальності за її долю формуються з дитинства. Освіта дітей завжди починається з ознайомлення з найближчим навколишнім світом і людьми, які живуть поряд. Саме цю роль виконує краєзнавство.
За умов розвитку масового краєзнавчого руху в Україні, відродження краєзнавства як галузі наукової та практичної діяльності, розширення його видів і форм, зростання інтересу до цієї сфери, а також ускладнення краєзнавчих інформаційних потреб українського суспільства бібліотечне краєзнавство стає одним із пріоритетних напрямів бібліотечної науки, практики, управління й освіти. Для України ця сфера бібліотечної діяльності характеризується національними особливостями процесу розбудови держави, є основою краєзнавчої україніки. Бібліотечне краєзнавство як складова загального уможливлює поширення краєзнавчих знань, організацію просвітницької діяльності за допомогою сучасних форм і методів. Бібліотеки формують фонди краєзнавчих і місцевих документів, довідково-пошуковий апарат, здійснюють бібліотечно-інформаційне обслуговування, готують краєзнавчі бібліографічні посібники та створюють бази даних, вебсайти, вебпортали, проводять методичну і науково-дослідну роботу в галузі краєзнавства.
Шкільна бібліотека як обов'язковий структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти і важлива складова його освітнього простору займає важливе місце у системі краєзноавчої роботи. Вона сприяє духовно-етичному вихованню молоді, оскільки, привертаючи до читання молодь, передбачає збереження духовної спадщини, дбайливе ставлення до Батьківщини, у тому числі й «малої».
Краєзнавча робота вчить дітей відчувати напружений трудовий ритм країни, розуміти та правильно оцінювати факти і явища повсякденного життя. Краєзнавство слід розглядати як багатогранну діяльність – освітньо-пізнавальну, пошуково-дослідну, суспільно корисну.
Нині краєзнавство – сама патріотична наука, переживає духовне піднесення, здійснюється пошук нових форм, розширюється коло завдань, уточнюється їх зміст. Краєзнавчі знання необхідні не тільки суспільству в цілому або групам людей, а й кожній людині, яка має знати, хто вона і звідки походить. Адже людина, яка пам’ятає про своє коріння, є більш свідомою, достойною, сильною й інтелігентною.
Головна мета Всеукраїнського місячника–сприяння поглибленню пізнавального інтересу учнів до рідного краю як складової України, виховання у них поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини, пробудженню почуття національної свідомості, любові та поваги до своєї Батьківщини.

Гасло місячника : "Краєвознавство в шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності."

План

проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібіліотек " Країнознавство в шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності.


з/п
Зміст заходу Дати проведення,
класи
04.10.2021 Відкриття місячника шкільних бібіліотек. Єкскурсія першокласників до шкільної бібліотеки. 1 класи
04.10.2021Виставка нової літератури "Україна дивує" 1-11 класи
08.10.2021Вікторина "Мій край-моя історія жива "5-В клас
12.10.2021Краєзнавча вікторина "Рідний Харкове, пишаюсь тобою".7 класи
04-27.10.2021Малюнки , фото про рідний Харків.3-11класи.
04-27.10.2021Буктрейлер "Книжковий калейдоскоп класики"1-6 класи

Вікторина «Мій край – моя історія жива»

/Files/images/biblioteka/фото5в.jpg

/Files/images/biblioteka/фото5в4.jpg /Files/images/biblioteka/фото5в2.jpg

Фотозвіт

/Files/images/biblioteka/20210918_203810.jpg /Files/images/biblioteka/IMG-12f5d13c02a274de437b36ac0862628b-V.jpg /Files/images/biblioteka/IMG-58d2cb54ba891ef4a47f554566b44ab4-V.jpg

Буктрейлер "Книжковий калейдоскоп класики"

/Files/images/biblioteka/12.gif

2020/2021

/Files/images/biblioteka/місячник 2020.jpg

З 2008 року за ініціативою Міжнародної асоціації шкільних бібліотек (IASL) започатковано щорічне проведення Міжнародного місячника шкільних бібліотек. Міністерство освіти і науки України в 2014 році підтримало міжнародну ініціативу і прийняло рішення щорічно з 1 по 31 жовтня в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек проводити Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек.

Гасло цьогорічного місячника - " Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів".

ПЛАН

проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек "Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів".


з/п
Зміст заходу
Дата проведення,
класи
1.Оформлення книжкової виставки "Шкільна біблотека та екологічна просвіта учнів"01.10.2020
1-11 класи
2.Конкурс малюнків " Природа очима дітей", "Природа вчить та виховує".02.10 - 22.10.2020
3-4, 5-7 класи
3.Всеукраїнський урок доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин». Фотовиставка "Мій домашній улюблинець". 06.10.2020 1-11 класи
4.Екологічна година: віктторина "За сторінками Червоної книги","Правила поведінки на природі".09.10.2020 6-7 класи
5.Нон-стоп : еколоічний паркан, смайл-опитування, виставка нової літератури. 20.10.2020 8-11 класи
6.Слобожанський ярмарок. Поробки з природного матеріалу. 16.10 2020 1-11 класи
7.Читацький мафон: "Про природу думи вічні"15.10.2020 9-10 класи
8.День яблука. Презентація16.10.2020
8.Еколоічна подорож "Подорожуємо в світ тварин". 22.10.2020 3 класи
9.Підведення підсумків місячника шкільних біблоіотек. 26.10.2020
10.Розміщення на інформаційному стенді навчального закладу і сайті біболіотеки гімназії матеріали з теми Всеукраїнського місячника.30.10.2020

/Files/images/biblioteka/IMG-64dd94ea23cbbfba3426b02207622317-V.jpg /Files/images/biblioteka/IMG-9abd685129f2ce5c561971f28e551812-V.jpg /Files/images/biblioteka/IMG-36cd608282f70604e64129e4feadbd0c-V.jpg

/Files/images/biblioteka/IMG-6a7b5c5e480cfafcaeec589f8f9c9266-V.jpg

Конкурс малюнків " Природа очима дітей"

/Files/images/biblioteka/IMG-7f53536cf699bff0a5b09388f77fe185-V.jpg /Files/images/biblioteka/IMG-7d657dcdbc9127116af88ca3189b0f3e-V.jpg

2019/2020

/Files/images/biblioteka/300px-ШБ,_2018.jpg

ПЛАН

проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек "Бібліотека Нової української школи - простір для освітніх можливостей кожного учня" 2019р.

Назва заходу Дата проведення, класи
1.Бесіда "Бібліотека Нової української школи - простір для освітніх можливостей учнів"07.10.2019 9 класи
2.Подорож "Казковий світ нашої шкільної бібліотеки"08.10.2019 1 класи
3.Дублер-шоу "Бібліотекар на час" 15.10.2019 10-11 класи
4.Нон-стоп: смайл-опитування, читацький паркан, виставка нової літератури
17.10.2019 8--11 класи
5.Інтерактивний кардмейкінг: виготовлення листівок,присвячених Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек" 03.10-20.10.2019 7-8 класи
6.Конкурс малюнків "Бібліотека очима дітей"03.10-25.10 2019 2-3- 4-5-6 класи
7. Підготовка рекламно-іміджевої продукції: "Ваша бібліотека завжди поруч, завжди працює для всіх, завжди готова почути побажання читачів"22.10.2019 5-11 класи

8.Розміщення на інформаційному стенді навчального закладу і сайті бібліотеки гімназії матеріалів з теми Всеукраїнського місячника30.10.2019
9. Відзначення кращих читачів бібліотеки, які долучилися до організації та проведення місячника.31.10.2019/Files/images/CIMG0601.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 4275