/Files/images/ukraine-gerb (1).png

Раді вітати Вас на сторінці

Харківської гімназії № 82

Харківської міської ради Харківської області

Welcome to the page Kharkiv gymnasium № 82 Kharkiv City Council Kharkiv region!

/Files/images/IMG_0567.JPG

Сторінка директора гімназії

Головна мета гімназії:

формування здорової (фізично, духовно), компетентної, соціально-адаптивної, творчої особистості, яка має постійну потребу до самореалізації та самовдосконалення, стійкі навички поведінки, уміння вільно спілкуватись, адаптуватись в сучасному суспільстві.

The main purpose of school:

formation of healthy (physically and spiritually), competent, socially adaptive, creative person that has a constant need for self-realization and self-sustainable behaviour skills, ability to communicate, adapt to modern society.

Завдання:

розвиток природних позитивних нахилів здібностей і обдарованостей, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися; виховання творчої соціально активної особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації, адаптації до життя в умовах ринкової економіки; виховання морально і фізично здорового покоління; оновлення змісту освіти, розробка і апробація інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

Objectives:

development of natural positive inclinations talents and gifts, creative thinking, the ability to cultivate, nurture creative socially active person, capable of self-development and self-realization, adaptation to life in a market economy, morally and physically healthy generation update the content of education, development and testing innovative pedagogical techniques, methods and forms of education and training.

05 червня 2018 року гімназія отримала Диплом Національної академії Педагогічних наук України за активну реалізацію наукових ідей в освітній практиці і ввійшла в збірку «Літопис сучасної науки й освіти України: «Наукові школи, авторські системи і концепції»
/Files/images/2017-2018/diplomi_17-18/img20180605_13223609.jpg

18 жовтня 2013 року гімназія стала лауреатом загальнонаціонального проекту "Флагман освіти і науки України". За вагомий внесок у розвиток освіти і науки гімназія нагороджена Грамотою та презентаційним виданням "Флагмани освіти і науки України - 2013" , а директор - Нагрудним знаком.

/Files/images/флагман освіти грамота.jpg

30 листопада 2015 року, в місті Києві відбувся Міжнародний форум «Науковці та освітяни України в ім'я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства». Колектив гімназії став учасником форуму, представив місто Харків, нагороджений Сертифікатом учасника та медаллю «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки».

/Files/images/img039.jpg

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.